„Human Beatbox – Osobisty Instrument” książka drukowana

59.00 

„Human Beatbox – Osobisty Instrument” to pierwsza na świecie tak obszerna publikacja na temat human beatbox, napisana przez polskiego beatboxera Patryka „TikTaka” Matelę. Podręcznik do samodzielnej nauki sztuki plucia w mikrofon jest również materiałem dla nauczycieli beatboxu i innych rodzajów wokalu. Książka została wydana w 2009 roku w języku polskim i w 2010 roku w języku angielskim.

Opis

  • Pierwszy taki podręcznik
  • 210 stron w for­ma­cie A5
  • 110 stron kolo­ro­wych zdjęć i ilustracji
  • 3 wywia­dy ze świa­to­wy­mi pio­nie­ra­mi beatboxu
  • dzie­siąt­ki ćwiczeń
  • tech­ni­ki odde­cho­we i dykcyjne
  • obsłu­ga sprzę­tu audio
  • wyja­śnie­nie zja­wisk aku­sty­ki i dzia­ła­nia efek­tów audio
  • auto­pre­zen­ta­cja i inte­gra­cja w zespole
  • roz­wi­ja­ją­ce gry i ćwi­cze­nia beatboxowe